Villkår og betingelsar for kjøp av ved

  • Alle prisar er oppgitt inkl. mva.
  • Frakt innan Førde kommune : kr. 200,- inkl. mva. pr. kasse/palle. Blir lagt til ved fakturering.
  • Frakt til Naustdal, Jølster, Gaular : kr. 625,- inkl. mva. Blir lagt til ved fakturering
  • For frakt utanfor Førde, Jølster, Gaular, Naustdal : Ta kontakt med Kai Henning Jensen for å avtale pris.
  • Hente sjølv : Gratis

Kontaktinformasjon :

Kai Henning Jensen – dagleg leiar

E-post – firmapost@gravdalskog.no

Telefon – 468 36 252