Villkår og betingelsar for kjøp av ved

  • Alle prisar er oppgitt inkl. mva.
  • Frakt innan Førde kommune : kr. 150,- inkl. mva. pr. kasse/palle. Ved kjøp av sekkar : kr. 150,- pr. utkøyring. Blir lagt til ved fakturering.
  • Frakt til Naustdal, Jølster, Gaular : kr. 500,- inkl. mva. Blir lagt til ved fakturering
  • For frakt utanfor Førde, Jølster, Gaular, Naustdal : Ta kontakt med Kai Henning Jensen for å avtale pris.
  • Hente sjølv : Gratis

Kontaktinformasjon :

Kai Henning Jensen – dagleg leiar

E-post – firmapost@gravdalskog.no

Telefon – 468 36 252